Novinky

10.1.2012

Dobrá zpráva od paní Prchalové (SAB): Po mnoha neúspěšných pokusech o nalezení partnerství pro společný projekt Cíl 3, jsme navázali kontakt s obcí Jiříkov v Horní Lužici. Na 23. 01. 2012 se dohodlo setkání mezi oběma stranami v Jiříkově. Držíme palce!

  

23.1.2012

Našli jsme našeho partnera! Spolu s panem Schwarzem (Přátelé přírody Drážďany) jsme se vydali na cestu do Jiříkova prezentovat naši myšlenku projektu a vzájemně se lépe poznat. Obec Jiříkov již měla německého partnera, který ale náhle odstoupil. To je naše šance!

 

30.1.2012

Pracujeme na osnovách projektu, aby mohla být přezkoumána proveditelnost našeho projektu u SAB. Naši čeští kolegové mají své podklady již dávno hotové, to pro nás znamená: hodně práce v krátkém čase.

 

23.05.2012

Jsme přímo ve stádiu úprav! Rozsah požadovaných dokumentů a žádostí ze strany SAB je obrovský. Jsme v neustálém kontaktu s našimi českými partnery, našimi inženýry a zástupci SAB. Ve 3. čtvrtletí chceme podat žádost, což bude sportovní výkon!

 

15.8.2012

Včera jsme měli vzácnou návštěvu. Zemský radní pan Brähmig (MdB) a generální ředitel pan Richter, starosta pan Ehrlich, paní Prchalová, a zástupci partnera projektu se sešli v ZirkelsteinResort na projektové schůzce. Ze všech stran nám byla nabídnuta podpora. Děláme správnou věc!

 

12.09.2012

Podání žádosti se bohužel zpozdí. Požadavky na stavební dokumenty ze strany SAB jsou nesmírně vysoké. Naše projekční kancelář tvrdě pracuje na chybějících dokumentech.

 

10.12.2012

Obdrželi jsme dopis od SAB, bohužel žádné dobré zprávy. Finanční prostředky pro projekt jsou prozatím vyčerpány. To znamená, že náš projekt nelze v plánovaném provedení realizovat. Malá naděje existuje: z nevyčerpaných finančních prostředků z již schválených projektů Cíle 3 můžou být tzv. projekty ze zásoby provedeny. Tyto projekty nesmí překročit rozpočet 400.000€ obou partnerů (německého/českého). Datum podání přepracované žádosti je 7. 1. 2013.

 

7.1.2013

Hotovo!!! Právě včas jsme podali naši přepracovanou žádost SAB. Teď to znovu znamená: držte palce!

 

22.3.2013

PŘÍSLIB!!! Saská rozvojová banka schválila náš projekt. To znamená: počkat, až se vrátí dostatečné finanční prostředky z jiných projektů.

 

15.7.2013

…. bohužel žádné novinky. Stále není k dispozici dostatek finančních prostředků. Pomalu začíná být náš časový plán k realizaci těsný.

 

17.12.2013

Tady je náš vánoční dárek: dohoda o dotaci z SAB přišel dnes poštou, prostředky jsou nyní k dispozici, náš projekt může začít!

 

22.1.2014

Dnes píšou Saské noviny zprávy o našem projektu. Tento článek je k dispozici v tiskovém portálu ke stažení.

 

27.2.2014

Jsme uprostřed plánovací fáze: termínování investičních opatření, výběrová řízení na subdodavatele, plánování opatření udržitelnosti. Renovace na Zirkelstein domě začne v polovině srpna. Radostné očekávání!!!

 

25.04.2014

Včera jsme poslali první vyúčtování našeho projektu k posouzení dle článku 16 na SAB. I když realizace projektu ještě nezačala, můžeme uplatnit náklady na přípravu projektu.

 

24.05.2014

Úvodní akce k našemu projektu Cíle 3 v Jiříkově. Využili jsme oslav města Jiříkov 100. výročí povýšení na město a představili jsme náš projekt obyvatelů Jiříkova. K tomu jsme zřídili stánek s informačními materiály na radnici. K tomu navíc ukazovala plochá obrazovka obrázky Jiříkova a ZirkelsteinResortu.

  

28.06.2014

Úvodní akce a seminář k našemu projektu Cíle 3 v ZirkelsteinResortu. K tomuto účelu nám bylo nabídnuto velké jeviště, protože se o tomto víkendu konala oslava 100. výročí domu Zirkelsten.