Projektpartner

ZiEl3 Projekt: Oživení turismu v německo - českém pohraničí

 

Projektu partner: Město Jiříkov

 

Severočeské město Jiříkov se nachází ve Šluknovském výběžku. Leží bezprostředně na hranici se SRN a sousedí s městy Friersdorf a Ebersbach-Neugersdorf, což prospívá přihraniční turistice. Přes Jiříkov vedla již ve středověku obchodní cesta do Budyšína. Zachována je i v dnešní době, kdy byla v rámci vstupu do Evropské unie otevřena jako staro-nový hraniční přechod do města Ebersbach-Neugersdorf. Jiříkov je znám významnou architekturou, kterou tvoří nespočet podstávkových domů a drobných sakrálních památek utvářejících vzhled obce. K turistickému ruchu nemálo přispívá poutní pseudogotický kostel ve Filipově - Basilika Panny Marie Pomocnice, ve kterém došlo v roce 1866 k zázračnému uzdravení Magdaleny Kade. Kostel byl vysvěcen 11. října 1886 a v roce 1926 obdržel titul "Basilica Minor", což je čestný titul, který je pod přímou patronací papeže.